Brandgenomföringar

Vad gör brandgenomföringar?

Vad gör brandgenomföringar?

Det är viktigt att vara förberedd på att en olycka kan inträffa. Brandsäkerheten i en byggnad gör stor skillnad när något fattat eld. Brand sprider sig fortare än man kan föreställa sig, vilket försätter folk och egendom i fara om den inte hinner bekämpas i tid. Tanken med brandgenomföringar är att de ska fördröja spridningen av branden, isolera den och på så vis göra den lättare att släcka för räddningspersonal. Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa en brand är nämligen att isolera den, eftersom den behöver syre för att växa. Ett välkänt knep att släcka mindre bränder är att använda en brandfilt eller liknande för att kväva elden på. Brandgenomföringar fungerar på ett liknande sätt.

Och hur fungerar de?

En brandgenomföring är cylinderformad och monteras genom väggen mellan två angränsande rum. Genom röret kan du sedan föra kablar, sladdar och rör som måste löpa fritt genom olika rum. Oskyddade hål i väggen har visat sig vara en av anledningarna till att innomhusbränder sprider sig så snabbt trots bristen på syre. Elden kan även leta sig igenom dessa hål och förstöra kablar och elektrisk utrustning, vilket kan leda till en kedjereaktion av bränder. En välisolerad byggnad med brandsäkert material och brandgenomföringar håller lågorna så små som möjligt och är en smart investering för både företag och privatpersoner.

 

Ett viktigt val

Så på vilket sätt kan välinstallerade Brandgenomföringar hjälpa dig om det börjar brinna? När något fattar eld går det fort, och där är varje sekund dyrbar för att branden ska kunna släckas så snabbt som möjligt. Det finns flera olika modeller att välja mellan, så att genomföringen ska kunna anpassas efter byggnadsmaterialet, tjockleken på väggen, och så vidare. Ett första steg när du ska välja typ är att kontakta din leverantör för brandgenomföringar och läsa på om för- och nackdelar mellan de olika modellerna.